Fumetti di Kaoru Kurimoto

autoretitologenereanno
Yumiko Igarashi, Kaoru KurimotoSpada di Paros: 1, Layuri2009
Yumiko Igarashi, Kaoru KurimotoSpada di Paros: 2, Layuri2009