Fumetti di genere yuri

autoretitologenereanno
Riyoko IkedaCaro fratelloyuri1995
La spada di Paros (Volumi 1 e 2 di 2)yuri2009
Kishi TorajiroMaka-makayuri2008
Rica TakashimaRica'tte Kanji?!yuri2011
Naoko TakeuchiSailor Moonyuri2010
Yumiko Igarashi, Kaoru KurimotoSpada di Paros: 1, Layuri2009
Yumiko Igarashi, Kaoru KurimotoSpada di Paros: 2, Layuri2009